Gå till innehåll

Arbeten

Klicka på bilden för större storlek och bildspel!

LGGs Stenmur
Stenmur av natursten

LGGs Stenmur
Förberett för gräsmatta

LGGs Stenmur

LGGs Dumper
Arbete med dumper
LGGs Padda
Paddning av grund

LGGs Grundarbete
Grund

LGGs Grävare
Cat 5,5 ton

LGGs Grävare
LGGs Grävare

LGGs Dränering
Dränering av gräsmatta

LGGs Traktor
Traktor och kärra
LGGs Vägarbete
Grusläggning

LGGs Dränering grund
Gräver upp för dränering

LGGs Dränering av grund
LGGs Dränering runt hus

LGGs Natursten i slänt
Natursten i slänt

LGGs Natursten
Sten i trädgård
LGGs Natursten

LGGs Pumpbrunn
Pumpbrunn för avlopp + vatten, el och fiberrör

LGGs Grävarborste
Borste till grävaren
LGGs Grävarborste
Borstar rent gårdsplan